+420 725 949 858

Váš nový domov Vás již očekává.

Najít nemovitost

Celkem 98 nemovitostí v databázi.

Naše služby

prodej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc.

Financování

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc.

Investiční poradenství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc.

Developerské projekty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc. Cum sociis natoque penatibus.

Výkup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes distinctio.

Zaujaly Vás naše komplexní
a profesionální služby?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Sed convallis magna eu sem. Fusce consectetuer risus a nunc. Cum sociis natoque penatibus.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka služeb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů je: Váš Konzultant, s.r.o., IČO: 06344658 se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů je: Váš Konzultant, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Souhlas bude proveden zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro zaslání pracovních příležitostí

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 1 roku.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.vaskonzultant.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@vaskonzultant.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) SVÝCH PRÁV PODLE UST. § 12 A § 21 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVÝCH PRÁV PODLE GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Developerské projekty

Bytový dům LIDO

Spolková 8
602 00 Brno
Detail

Bytový dům LIDO

Spolková 8
602 00 Brno
Detail

Bytový dům LIDO

Spolková 8
602 00 Brno
Detail

Bytový dům LIDO

Spolková 8
602 00 Brno
Detail

Bytový dům LIDO

Spolková 8
602 00 Brno
Detail

Aktuální portfolio

Kontakty

Fakturační údaje

Váš konzultant s.r.o.
Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
IČ: 06344658

+420 725 949 858 info@vaskonzultant.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101566.

Naše kanceláře

Brno

Soukopova 528/3
602 00 Brno

Most

Soukopova 528/3
602 00 Brno